Kort en lang verblijf
  • Kort verblijf
  • Lang verblijf
  • Crisisopvang
Lees meer
Woensdagopvang
  • Woensdagmiddagopvang
Lees meer
Dagbesteding
Op dinsdag, woensdag en donderdag bieden we dagbesteding aan.Lees meer
Ondersteuning in de thuissituatie

Moai Seldsum biedt ook ondersteuning in de thuissituatie.

Lees meer

Zorgboerderij Moai Seldsum gaat samenwerken met “Werk en Dagbesteding “Bûtenút”.

Lees meer
Stichting Moai Seldsum

De Stichting ondersteunt sinds de start van Zorgboerderij Moai Seldsum.

Lees meer

Visie en Missie

A: Aandacht
B: Betrokkenheid / binding
C: Communicatie en continuïteit
D: Dreamteam; dromen, durven, doen
E: Efficiëntie

Onze visie;
Ieder mens is uniek. Uitgaan van de mogelijkheden van ieder individu.
We werken zo min mogelijk met zorgplannen of behandelplannen omdat we, A; niet overtuigd zijn van de meerwaarde van die plannen en B; omdat we dat met onze eigen normaal begaafde kinderen ook niet doen. Bovendien gaan plannen uit van de onmogelijkheden en wij juist willen benadrukken wat wel goed gaat.
Zorgboerderij Moai Seldsum wil een tweede huis zijn voor mensen met een beperking.

Onze missie;
Zorgboerderij Moai Seldsum is er voor de mens met een beperking, Zorgboerderij Moai Seldsum groeit door op een gedegen manier; ze springt in op de vragen die er zijn, mits deze passen binnen de kaders van de onderneming en mits het geen bedreiging oplevert voor de kwaliteit en de continuïteit. Zorgboerderij Moai Seldsum wil een bescheiden, degelijke plaats innemen op de sociale kaart. Kwaliteit zal onlosmakelijk verbonden zijn met de zorgboerderij. Uitbreiding van dienstverlening zal in de toekomst doorontwikkeld worden. Dat kan zowel binnen als buiten de terreinen van Moai Seldsum zijn. Verder staat zij open voor samenwerking met collega zorgboeren, met andere partners van de sociale kaart, gemeenten en instellingen. Zorgboerderij Moai Seldsum wil een groot onderdeel blijven in het zorgnetwerk van de Trynwâlden als het gaat om mensen met een beperking.

Nieuws:

Bijzonder boerenleven op Moai Seldsum

Bijzonder boerenleven op Moai Seldsum

Geplaatst op: 6 mei 10:00 uur

Lief en leed wordt gedeeld op de zorgboerderij in Oentsjerk.

Lees meer
Foto-impressie 10-jarig jubileum

Foto-impressie 10-jarig jubileum

Geplaatst op: 15 okt 2013 22:00 uur
Bekijk de foto's

Open dagen zorgboerderij Moai Seldsum

Geplaatst op: 29 mei 2013 22:00 uur

Zorgboerderij Moai Seldsum doet 22 juni mee aan de landelijke open dag.
Op 28 september hebben we nogmaals een open dag vanwege ons 10 jarig bestaan.

Lees meer

Contact

Bel ons op 058 256 3733
Sanjesreed 14
9062 EK Oentsjerk
info@moaiseldsum.nl

Afspraak maken?

Wij maken graag een afspraak met u om u een rondleiding te geven op onze zorgboerderij en u te informeren over de mogelijkheden van Moai Seldsum.

Vul uw telefoonnummer in, dan bellen wij u voor een afspraak