Iedere zorggast zijn of haar mogelijkheden zien en kansen te creëren.

De eigenaren van de Zorgboerderij zijn Thomas en Attsje. Als sinds 2003 biedt Moai Seldsum mensen met een beperking de mogelijkheid om op de zorgboerderij te wonen en/of dagbesteding te volgen. Gezamenlijk sturen Thomas en Attsje zowel de veehouderij als de zorgboerderij aan. Ze worden hierbij ondersteund door het MT team en een groot team van zo’n dertig (zorg) medewerkers, veelal in vast dienstverband en in diverse functies.

Veelzijdig en flexibel

Onderwijs op maat

Boerderij en bedrijf

Missie & Visie

Wij vinden het belangrijk om iedere zorggast te zien als uniek persoon.

We gaan uit van de mogelijkheden van de deelnemers, iedereen is uniek. Het is belangrijk dat de deelnemers baat hebben bij het boerderijleven, de werkzaamheden en de dieren.

De Stichting

De stichting heeft als taak Moai Seldsum moreel en financieel te ondersteunen.

De stichting ondersteunt de Zorgboerderij zodat wonen en werken op de boerderij mogelijk is voor een ieder die dit nodig heeft. De zorgboerderij is een particulier initiatief welke gefinancierd wordt op basis van het persoonsgebonden budget. De stichting heeft als taak dit initiatief moreel en financieel te ondersteunen. De stichting zet zich in voor aanpassingen/middelen die ten goede komen aan de zorg, maar niet via de reguliere financiering bekostigd wordt.

Een mooi voorbeeld hiervan is de beleefweide die op dit moment wordt aangelegd. De stichting verleent geen bijdrage aan de exploitatiekosten en doet geen uitkeringen aan medewerkers in welke vorm dan ook. De stichting ziet toe op de besteding van subsidie of donorgelden waaraan de gever een specifiek doel heeft gekoppeld. Zij legt daarover desgevraagd aan de gever verantwoording af.

De Meitinkers

De Meitinkers bestaan uit ouders/ verzorgers van onze zorggasten.

We vinden het belangrijk dat ouders/ verzorgers een stem hebben in de organisatie. De inbreng van de ouders moet passen bij de visie van de zorgboerderij en het beleid. De rol van de Meitinkers is belangrijk maar niet beslissend.

Gecertificeerde werkwijzen en protocollen

Wij zijn in het bezit van verschillende keurmerken.