Stichting

De Stichting ondersteunt sinds de start van Zorgboerderij Moai Seldsum de onderneming zodat wonen en werken op de boerderij mogelijk is voor mensen met een zorg- begeleidingsvraag.

De stichting

De Stichting ondersteunt sinds de start van Zorgboerderij Moai Seldsum de onderneming zodat wonen en werken op de boerderij mogelijk is voor een ieder die dit nodig heeft. De zorgboerderij is een particulier initiatief welke gefinancierd wordt op basis van het Persoonsgebonden Budget. Wij, als Stichting, zien het als onze taak dit initiatief moreel en financieel te ondersteunen. Om zo goed mogelijk de veehouderij te laten aansluiten bij de doelgroep, willen de initiatiefnemers belangrijke voorzieningen realiseren. Hierbij is alle hulp uit de stichting meer dan welkom.

Werkwijze

De stichting zet zich in voor aanpassingen/middelen die ten goede komen aan de zorg, maar niet via de reguliere financiering bekostigd wordt. Denk hierbij aan de aanschaf van een I-pad voor een cliënt met leerproblemen of de aanschaf van een rolstoelfiets. De stichting verleent geen bijdrage aan de exploitatiekosten en doet geen uitkeringen aan medewerkers in welke vorm dan ook. De stichting ziet toe op de besteding van subsidie of donorgelden waaraan de gever een specifiek doel heeft gekoppeld. Zij legt daarover desgevraagd aan de gever verantwoording af.

Wie doet wat?

Voorzitter: Jitske Stavenga Secretaris: Petra Ydema Penningmeester: Jappie Rijpma Projectleider: Ytje Visser

Aanmeldingsformulier voor donateurs

Ondergetekende meldt zicht aan als donateur en geeft toestemming tot jaarlijks incasseren van:

  • Voer een getal groter dan of gelijk aan 25 in.
  • NB: een automatische incasso kan desgewenst tot 56 dagen na inning door u worden teruggeboekt.
  • Veelzijdig en flexibel
  • Professionele zorg
  • Onderwijs op maat
  • Boerderij en bedrijf
Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies