Wonen op Moai Seldsum

Zorgboerderij Moai Seldsum biedt diverse vormen van 24 uurs verblijf aan die passen bij jouw behoefte

Vlakbij elkaar, beide aan de Sanjesreed, zijn de twee woonlocaties van Moai Seldsum. Namelijk: De Groppe en Moai Plak. Bij wonen op Moai Seldsum is het altijd de intentie om aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de bewoners en te denken in mogelijkheden. Het is mogelijk door te groeien binnen Moai Seldsum om uiteindelijk uit te stromen naar zelfstandig wonen.

Wonen op de Groppe

Hier wonen verdeeld over 2 groepen 11 mensen, die veel begeleiding nodig hebben. Het gebouw is gelegen naast de stallen en is dicht bij alle dieren. Er is een grote gezamenlijke woonkamer en keuken, waar we gezamenlijk koken, thee en koffie drinken, spelletjes spelen etc. Toiletten zijn voor jongens en meisjes apart. Boven is een grote overloop waar een gezellige tafel staat voor als iemand apart wil zitten met visite. De bewoners hebben de gelegenheid hun slaapkamer gezellig te maken en naar eigen smaak in te richten. De meeste mensen die hier wonen hebben een WLZ indicatie.

Doelgroep

Groppe Wenjen is er voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met psychiatrische problematiek. Het is een hulpvorm voor mensen die 24 uur per dag begeleiding nodig hebben en gedeeltelijk 1 op 1 begeleiding. We pinnen ons niet vast op een methodiek, maar kijken per persoon naar de hulpvraag en passen hier de begeleiding op aan. Kenmerkend voor deze locatie is dat het een groep is waar een hele duidelijke structuur wordt gehandhaafd. Er heerst een huiselijke, knusse sfeer. Iedereen, ongeacht zijn of haar beperking of problematiek, wordt gemakkelijk geaccepteerd.

Doelstelling woonvorm

Rust en regelmaat borgen een gevoel van veiligheid voor deze bewoners. Vanuit stabiliteit kan men soms weer doorgroeien naar een andere plek. Dat kan binnen of buiten Moai Seldsum zijn. Hier blijven wonen behoort ook tot de mogelijkheid.

Wonen op Moai Plak

Locatie 8e noemen wij “Moai Plak” Op deze locatie zijn 3 woongroepen. 2 woongroepen die als doel hebben om zelfstandig(er) te wonen en een woongroep die vooral doelen heeft op het gebied van gedrag. Alle 3 de woongroepen hebben baat bij de ruimte, structuur en mentaliteit van de zorgboerderij, maar hebben iets minder baat bij het continu in de stallen te werken en tussen de dieren te zitten. De bewoners volgen een opleiding, gaan naar een beschut werken plek of hebben een combinatie van dagbesteding bij Moai Seldsum en elders.

Doelgroep

Op deze woongroepen zijn de verschillen in niveaus en hulpvragen erg uiteenlopend. De bewoners hebben een WLZ, beschermd wonen of GGZ WLZ indicatie. We kijken per persoon naar de hulpvraag en passen hier de begeleiding op aan. Kenmerken van deze locatie is dat we proberen toe te werken naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Wat dit inhoudt is voor iedere bewoner anders.

Doelstelling woonvorm

Een veilige leefomgeving creëren om vanuit hier toe te werken naar een haalbare vorm van zelfstandigheid.

Wij zijn in het bezit van verschillende keurmerken.